Ragoem Vakfotografie
Beroepsvereniging

©Ragoem Vakfotografie

 

Korhoenderveld 129 - 5431HC Cuijk - KvK 17244772

“Op alle rechtsbetrekkingen van Ragoem Vakfotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005. De tekst van deze voorwaarden is via deze link te downloaden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.”